GS75-Tips

GS75 är ett relativt nytt spel och dyrare än V75, men det har sin fördel med att det rensas en hel del bland kupongerna om en 10%-are vinner. Här är dock loppen oftast ganska skiktade, det är bara ett fåtal hästar som verkligen har chans att vinna loppen. Lördagskvällarna har blivit mycket roligare, eftersom det är då jag lägger ner den mesta tiden på GS75. På söndagarna, innan start, brukar jag sen kolla om någon blir för mycket eller för lite spelad och kan justera mina tankar efter det.

Travsurr